RejestracjaLogowanie
Twój koszyk jest pusty

NEWSLETTER

Podaj swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje

imię:
e-mail:
szczegóły
EPITAN 60
Producent: OLIVA TEKNOS FARBY PRZEMYSŁOWE

pojemność: 19,05l

Zastosowanie:

15L I SKŁADNIK / 4,05L SKŁADNIK II / cena kompletu to cena brutto


Farba epoksydowa, dwuskładnikowa, grubopowłokowa (200 mikronów) do zbiorników cieczy palnych w tym cystern transportowych i instalacji przemysłowych na paliwa płynne i ciecze palne. Farba tworzy powłoki antyelektrostatyczne zabezpieczające instalacje przed przeskokiem iskry nagromadzonego ładunku elektryczności statycznej. Powłoka podobnie jak EPITAN 70 jest odporna na wszystkie gatunki benzyn i pozostałe produkty ropopochodne. Przy odcinkowym przygotowaniu powierzchni dużych zbiorników zabezpieczenie czasowe wykonuje się gruntem EPINOX 60, który również posiada własności antyelektrostatyczne. 

Proporcja mieszania dla wyrobu dwuskładnikowego : 100/27


Pomoc / Pytania / Sprzedaż :

tel. + 48 779 771 009

e-mail : farbysalus@wp.pl

szczegóły
EPITAN 66
Producent: OLIVA TEKNOS FARBY PRZEMYSŁOWE

pojemność: 19,5l

Zastosowanie:

15L I SKŁADNIK / 4,5L SKŁADNIK II / cena kompletu to cena brutto


Farba epoksydowa, dwuskładnikowa, grubopowłokowa (150 mikronów) do zbiorników cieczy palnych w tym cystern transportowych i instalacji przemysłowych na paliwa płynne i ciecze palne. Powłoka bardzo dobrze przyczepna do podłoża stalowego i powierzchni laminatów oraz podłoży mineralnych, odporna na działanie czynników mechanicznych, produktów naftowych, materiałów pędnych, rozpuszczalników aromatycznych, wody, roztworów elektrolitów oraz agresywnych czynników atmosferycznych. Powłoka farby jest materiałem antyelektrostatycznym przewodzącym - wg kryteriów zawartych w normach PN-92/E-05200 oraz PN-92/E05203 i przy zapewnieniu właściwego uziemienia jest niezdolna do osiągnięcia stanu naelektryzowania. Powłoka farby, jak również laminatu opartego na niej spełnia wymagania ochrony przed elektrycznością statyczną odnoszone do stref zagrożenia wybuchem. 
Kolory :

szary ciemny ( 930 )
brązowy ( 290 )

Proporcja mieszania dla wyrobu dwuskładnikowego : 100/30


Pomoc / Pytania / Sprzedaż :

tel. + 48 796 771 009

e-mail : farbysalus@wp.pl


szczegóły
EPITAN 95
Producent: OLIVA TEKNOS FARBY PRZEMYSŁOWE

pojemność: 2,8l

Zastosowanie:

1,9L SKŁADNIK I/ 0,9L SKŁADNIK II

Farba epoksydowa, dwuskładnikowa, niskorozpuszczalnikowa, grubopowłokowa (200 mikronów), nawierzchniowa do zbiorników na ciekłe produkty spożywcze przeznaczona do przechowywania i transportu wody do picia i do celów gospodarczych, a także do zbiorników na wino, piwo, soki owocowe, moszcze, oleje i tłuszcze jadalne eksploatowanych w temperaturze do 25 0C. Farba posiada Atest dopuszczeniowy Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Farba EPITAN 95 winna być nakładana przez profesjonalne ekipy. Zgodnie z dokonaną atestacją farba posiada określony kolor (piaskowy) oraz specyficzny utwardzacz i rozcieńczalnik

Kolor : piaskowy

Proporcja mieszania dla wyrobu dwuskładnikowego : 100/47

Występuje również duży komplet : 15,6l

 

 
szczegóły
EPITAN 95
Producent: OLIVA TEKNOS FARBY PRZEMYSŁOWE

pojemność: 15,6l

Zastosowanie:

10,6L I SKŁADNIK / 5L UTWARDZACZ / cena kompletu to cena brutto


Farba epoksydowa, dwuskładnikowa, niskorozpuszczalnikowa, grubopowłokowa (200 mikronów), nawierzchniowa do zbiorników na ciekłe produkty spożywcze przeznaczona do przechowywania i transportu wody do picia i do celów gospodarczych, a także do zbiorników na wino, piwo, soki owocowe, moszcze, oleje i tłuszcze jadalne eksploatowanych w temperaturze do 25 0C. Farba posiada Atest dopuszczeniowy Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Farba EPITAN 95 winna być nakładana przez profesjonalne ekipy. Zgodnie z dokonaną atestacją farba posiada określony kolor (piaskowy) oraz specyficzny utwardzacz i rozcieńczalnik

Kolor : piaskowy

Proporcja mieszania dla wyrobu dwuskładnikowego : 100/47Pomoc / Pytania / Sprzedaż :

tel. + 48 796 771 009

e-mail : farbysalus@wp.pl

 

 
szczegóły
EPITAN 70
Producent: OLIVA TEKNOS FARBY PRZEMYSŁOWE

pojemność: 19,5l

Zastosowanie:

15L SKŁADNIK / 4,5L UTWARDZACZ / cena kompletu to cena brutto


Farba epoksydowa, dwuskładnikowa, grubopowłokowa (150 mikronów) nawierzchniowa przeznaczona do samodzielnego zabezpieczania wewnętrznych powierzchni zbiorników i instalacji paliwowych, ściekowych, balastowych i magazynowych. Powłoka farby odporna jest na wszystkie gatunki benzyn i pozostałe produkty ropopochodne, jest twarda, dobrze przyczepna do podłoża i wytrzymała mechanicznie.

Pomoc / Pytania / Sprzedaż :

tel. + 48 796 771 009

e-mail : farbysalus@wp.pl

szczegóły
INERTA 268
Producent: OLIVA TEKNOS FARBY PRZEMYSŁOWE

pojemność: 17,8l

Zastosowanie:

12,8L I SKŁADNIK / 5L UTWARDZACZ / cena kompletu to cena brutto


INERTA 268 jest farbą epoksydową, tiksotropową, bezrozpuszczalnikową,

utwardzaną związkami poliaminowymi, zawierającą pigmenty przewodzące.

ZASTOSOWANIE 

Farba jest przeznaczona do stosowania do zabezpieczania wewnętrznych

powierzchni zbiorników i rurociągów stalowych na ciecze palne, także w strefach

zagrożenia wybuchem, wewnętrznych powierzchni zbiorników i rurociągów na

produkty ciekłe i sypkie tworzące z powietrzem mieszaniny wybuchowe,

konstrukcji z laminatów oraz innych podłoży nieprzewodzących do ich

antyelektrostatycznego wykończania.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI

Farba tworzy twardą powłokę, dobrze przyczepną do podłoża. Powłoka jest

odporna na działanie wody, oleju napędowego, ropy naftowej, benzyny

bezołowiowej, biopaliw, paliwa lotniczego oraz estrów metylowych kwasów

tłuszczowych, izooktanu toluenu i ksylenu. Powłoka wykazuje właściwości

antyelektrostatyczne. Rezystywność powierzchniowa ρs powłoki jest <107Ω oraz

rezystancja upływu Ru jest <106Ω. Powłoka farby spełnia wymagania ochrony

przed elektrycznością statyczną odnoszone do obiektów zagrożonych wybuchem

wg wymagań PN-E-05204:1994 p.2.1 d) oraz PN-E-05203 p.2.4.1, 2.4.2, 2.4.15,

a także spełnia wymagania normy TRbF 401.


Pomoc / Pytania / Sprzedaż :

tel. + 48 796 771 009

e-mail : farbysalus@wp.pl

Copyright © 2012 FarbySalus.pl
Tworzenie stron Webton.pl